Ο/Η Θανών/ούσα: Φραντζέζου Αννέτα Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦραντζέζου Αννέτα Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Αναγνωστοπούλου
Ηλικία Θανόντος16
ΑσθένειαΠυρετός τυφοειδής
Ημ/νία Θανάτου1898 07 02 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως358
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)