Ο/Η Θανών/ούσα: Θωμά Καλλιόπη Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΘωμά Καλλιόπη Ν.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1898 07 02 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 02
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ*
Αριθμός Πράξεως357
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΘωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΨαρράς [Αλιεύς]
ΣυγγένειαΣύζυγος