Ο/Η Θανών/ούσα: Δημητρακοπούλου Κωνστάντζα Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔημητρακοπούλου Κωνστάντζα Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελιώ Πολυμενάκου
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 07 01 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως356
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓεωργίου Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΘείος