Ο/Η Θανών/ούσα: Ναύτη Σοφία Ηλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝαύτη Σοφία Ηλ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΦθίσις πνευμον.
Ημ/νία Θανάτου1898 07 01 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 01
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως355
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)