Ο/Η Θανών/ούσα: Δεσποτίδης Νικόλαος Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔεσποτίδης Νικόλαος Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1898 07 01 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜάγειρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως354
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)