Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελή Ειρήνη Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελή Ειρήνη Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Βασιλείου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1898 06 28 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως352
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαραμάνης Λουκάς
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜουσικός
ΣυγγένειαΣυγγενής