Ο/Η Θανών/ούσα: Καπνιστού Μαρίκα Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαπνιστού Μαρίκα Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒιργινία
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 06 28 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως351
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμάκης Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος63
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝεωκόρος
Συγγένεια(μη ορισμένο)