Ο/Η Θανών/ούσα: Πολίτου Βασιλική Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολίτου Βασιλική Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1898 06 25 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως350
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΘωμάς ή Πολίτης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑεργος
ΣυγγένειαΠάπος