Ο/Η Θανών/ούσα: Μαυρή Ολγα Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαυρή Ολγα Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος17
ΑσθένειαΦυματιώσις πνευμόνων;
Ημ/νία Θανάτου1898 06 24 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως349
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡουσσάκης Γ.
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)