Ο/Η Θανών/ούσα: Κορωναίου Πολυξένη Σπυρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚορωναίου Πολυξένη Σπυρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος18
ΑσθένειαΠνευμονία φυματική
Ημ/νία Θανάτου1898 06 24 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως348
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαύλος [Πούλος;] Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠυροσβέστης
Συγγένεια(μη ορισμένο)