Ο/Η Θανών/ούσα: Πετρίτσης Ευάγγελος Ευστρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠετρίτσης Ευάγγελος Ευστρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυστράτιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΠυελονεφρίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 06 24 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως347
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστ.
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑεργος
Συγγένεια(μη ορισμένο)