Ο/Η Θανών/ούσα: Δεληβασιλάκη Αργυρώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔεληβασιλάκη Αργυρώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕρρίκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Κώστα
Ηλικία Θανόντος7 μην
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 06 23 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως346
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔεληβασιλάκης Ερρίκος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυτικός
ΣυγγένειαΠατήρ