Ο/Η Θανών/ούσα: Ευγενικού Μαριγώ Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕυγενικού Μαριγώ Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Κατσούλη
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΠνευμονία φυματιώδης
Ημ/νία Θανάτου1898 06 22 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως345
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυγενικός Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυτικός
ΣυγγένειαΘείος