Ο/Η Θανών/ούσα: Ελευθεριάδης Εμμανουήλ Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕλευθεριάδης Εμμανουήλ Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Δρούτζη
Ηλικία Θανόντος3
ΑσθένειαΚάκωσις φυματιώδης
Ημ/νία Θανάτου1898 06 21 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως344
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστ.
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑεργος
Συγγένεια(μη ορισμένο)