Ο/Η Θανών/ούσα: Βασιλείου Νικόλαος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒασιλείου Νικόλαος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος48
ΑσθένειαΓαστρορραγία; συνεπεία εκροής αίματος παραχθέντος εξ αλκοολισμού
Ημ/νία Θανάτου1898 06 20 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΖαχαροπλάστης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως343
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡουσάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης*
Συγγένεια(μη ορισμένο)