Ο/Η Θανών/ούσα: Ελένη / Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕλένη / Εκθετο
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος02 μ 15 ημ
ΑσθένειαΜαρασμός
Ημ/νία Θανάτου1898 06 19 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως342
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο* Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)