Ο/Η Θανών/ούσα: Αλεξάνδρου Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλεξάνδρου Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος18
ΑσθένειαΠυρετός τυφοειδής
Ημ/νία Θανάτου1898 06 195πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 20
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπηρέτρια
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως341
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)