Ο/Η Θανών/ούσα: Γρυμπέρης Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓρυμπέρης Αντώνιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 03 19 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 20
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαστάζος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως131
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡόμπος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΑνιψιός