Ο/Η Θανών/ούσα: Σκούφος Ελευθέριος Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκούφος Ελευθέριος Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧαρίκλεια Παπαδάκη
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 06 07 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 07
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως321
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣκούφος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ