Ο/Η Θανών/ούσα: Αναστασοπούλου Πολυχρονία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναστασοπούλου Πολυχρονία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος57
ΑσθένειαΣυγκοπή
Ημ/νία Θανάτου1898 06 04 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 05
Πατρίδα ΘανόντοςΠελοπόννησος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως318
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)