Ο/Η Θανών/ούσα: Γαβαλά Σοφία Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓαβαλά Σοφία Αντ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑποπληξία κεραυνοβόλος
Ημ/νία Θανάτου1898 06 02 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 03
Πατρίδα ΘανόντοςΑμοργός
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως314
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)