Ο/Η Θανών/ούσα: Κτιστάκης Μιχαήλ Σταμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚτιστάκης Μιχαήλ Σταμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘεοδώρα Χελιδωνάκη
Ηλικία Θανόντος4 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1898 06 02 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 06 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως312
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖολώτας Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
Συγγένεια(μη ορισμένο)