Ο/Η Θανών/ούσα: Μυταράκης Ιωάννης Θεοδ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜυταράκης Ιωάννης Θεοδ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόδωρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦανή Τριπούση
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 05 29 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως303
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)