Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνοπούλου Αννη Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνοπούλου Αννη Αντ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Τρακουτού
Ηλικία Θανόντος7 μην
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 05 29 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως300
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑντωνόπουλος Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΑίγυπτος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ