Ο/Η Θανών/ούσα: Πονηρού Μαρία Σιδ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠονηρού Μαρία Σιδ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣιδερής
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Μιλτ. Σκορδή
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 05 27 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως297
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)