Ο/Η Θανών/ούσα: Ιουστινιανός Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙουστινιανός Αντώνιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 03 16 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 17
Πατρίδα ΘανόντοςΣύρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτηματίας
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως128
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦελουτζής Ηλίας
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος