Ο/Η Θανών/ούσα: Καλόξυλος Αντώνιος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλόξυλος Αντώνιος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΚατάρρους εντερικός
Ημ/νία Θανάτου1898 05 21 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 22
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως289
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλιαθός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ*
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)