Ο/Η Θανών/ούσα: Μικέ Αννη Φ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜικέ Αννη Φ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦώτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη
Ηλικία Θανόντος6 μην
ΑσθένειαΕντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1898 05 19 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως286
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜικές Φώτιος
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ