Ο/Η Θανών/ούσα: Ανύσιος Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνύσιος Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΖωή Προφήτου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 05 05πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως282
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνύσιος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ αστ.
ΣυγγένειαΠατήρ