Ο/Η Θανών/ούσα: Κουλμάσης Αλέξανδρος Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουλμάσης Αλέξανδρος Αντ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΣυγκοπή συνεπεία ενδοκαρδίτιδ.
Ημ/νία Θανάτου1898 05 15 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΔημόσιος κήρυξ
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Αρ]
Αριθμός Πράξεως280
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταπράτης
ΣυγγένειαΑδελφός