Ο/Η Θανών/ούσα: Πασσάς Ζαννής Δ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠασσάς Ζαννής Δ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρουκιώ Ιω. Ταγιάδου
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΚατάρρους εντερικός
Ημ/νία Θανάτου1898 05 14 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως277
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠασσάς Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ