Ο/Η Θανών/ούσα: Αναστασία \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναστασία \ Εκθετο
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 05 14 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως275
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.* Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος85
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)