Ο/Η Θανών/ούσα: Μανουσάκη Καλλιόπη Εμμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜανουσάκη Καλλιόπη Εμμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Πολυδούλη
Ηλικία Θανόντος7 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 05 14 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως273
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜανουσάκης Εμμανουήλ Ν.
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργατικός
ΣυγγένειαΠατήρ