Ο/Η Θανών/ούσα: Μαυράκης Ευάγγελος Φρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαυράκης Ευάγγελος Φρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1898 05 12 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως269
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλογιάννης Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠάππος