Ο/Η Θανών/ούσα: Νταλαβέρας (Ταλαβέρας) Ευστάθιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝταλαβέρας (Ταλαβέρας) Ευστάθιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦωτεινή Παγκάλου
Ηλικία Θανόντος21
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1898 05 11 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 12
Πατρίδα ΘανόντοςΤσεσμές
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαυτικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως264
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)