Ο/Η Θανών/ούσα: Ρουσουνέλλου Σταυρούλα Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡουσουνέλλου Σταυρούλα Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαργαρώ Αγγέλου
Ηλικία Θανόντος5 μην
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 05 10 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως262
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡουσουνέλλος Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠριονιστής
ΣυγγένειαΠάππος