Ο/Η Θανών/ούσα: Σαλίβερος Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαλίβερος Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜατθαίος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννη Πάσαρη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 05 08 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως260
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαλίβερος Ματθαίος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΘερμαστής
ΣυγγένειαΠατήρ