Ο/Η Θανών/ούσα: Πιπίνης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠιπίνης Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Δημητρίου
Ηλικία Θανόντος15
ΑσθένειαΑιμορραγία
Ημ/νία Θανάτου1877 03 15 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως124
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣτυλιανού Ιάκωβος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΦίλος