Ο/Η Θανών/ούσα: Δράμιτσας Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔράμιτσας Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος5 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 05 04 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως250
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔράμιτσας Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρέτρια
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαλαφάτης
ΣυγγένειαΠατήρ