Ο/Η Θανών/ούσα: Σαριδάκη Αναστασία Αλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαριδάκη Αναστασία Αλ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑνεπάρκεια μήτρας
Ημ/νία Θανάτου1898 05 04 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως249
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)