Ο/Η Θανών/ούσα: Γκιώνης Ευάγγελος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓκιώνης Ευάγγελος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος46
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 04 30 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 04 30
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΒυρσοδέψης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Αρ]
Αριθμός Πράξεως240
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)