Ο/Η Θανών/ούσα: Καραβίας Λεωνίδας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαραβίας Λεωνίδας
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 04 29 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 04 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΡάπτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως239
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)