Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγέλου Μιχαήλ Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγέλου Μιχαήλ Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΦυματίωσις εντέρων
Ημ/νία Θανάτου1898 04 29 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 04 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπηρέτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Αρ]
Αριθμός Πράξεως237
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)