Ο/Η Θανών/ούσα: Καμπάνης Ζαχαρίας Φρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαμπάνης Ζαχαρίας Φρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘέμις Γαβαλλά
Ηλικία Θανόντος10 μη
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1898 04 24 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 04 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως226
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος