Ο/Η Θανών/ούσα: Λήλικας Παντελής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛήλικας Παντελής
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΔυσεντερία
Ημ/νία Θανάτου1877 03 13 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 14
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαστάζος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Σεβαστή Περδικάκη
Αριθμός Πράξεως120
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρατζάς Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΓαμβρός