Ο/Η Θανών/ούσα: Σγούρου Θαλίω Αθ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣγούρου Θαλίω Αθ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑθανάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία
Ηλικία Θανόντος4 μην
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1898 04 17 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 04 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως213
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλιαρόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΦίλος