Ο/Η Θανών/ούσα: Αργυράκη Ανδριάνα Γεωρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑργυράκη Ανδριάνα Γεωρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα
Ηλικία Θανόντος15 μη
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 04 14 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 04 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως205
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμάκης Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος62
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑεργος
Συγγένεια(μη ορισμένο)