Ο/Η Θανών/ούσα: Ανανίας Αθανάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνανίας Αθανάσιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΠνευμονία διπλή
Ημ/νία Θανάτου1898 04 07 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 04 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΑεργος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως194
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)