Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγέλου Σοφία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγέλου Σοφία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣιδερής
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρίνα Ιωάννου
Ηλικία Θανόντος5
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία οξεία
Ημ/νία Θανάτου1898 04 05 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 04 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(Βρ.)
Αριθμός Πράξεως188
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγέλου Σιδερής
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΠατήρ