Ο/Η Θανών/ούσα: Συριανού Ειρήνη Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣυριανού Ειρήνη Γεωργ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘοδωρούλα
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 04 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 05
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Γεώργιος Συριανός [θ]
Αριθμός Πράξεως281
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣυριανός Μιχαήλ Γ.
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΣυριανός
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣιδηρουργός
ΣυγγένειαΥιος